شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شوید و از بروزسانی آگاه گردید.

ایمیل خود را وارد کنید:

رادیو مانی صدای رنسانس فرهنگی ایران. رادیو مانی رسانه‌ای استثنایی و بی‌مانند در فضای ادبیات و فرهنگ ایران است، صدای عشق و حقیقت، صدای شعر و ادبیات، و صدای نقد بی تعارفِ ادبی است. رادیو مانی، از ژرفای تاریخ و فرهنگ با شما سخن میگوید، و از نوگرایی در ادبیات و هنر. این رسانه از [...]

دعوت برای حضور در« گروه کار جنبش رهایی از اسلام» ۳ اکتبر ۲۰۱۲ http://antieslam.net/fa/ www.facebook.com/jonbesherahaee.azeslam http://www.youtube.com/rahayiazeslam با درودهای مهرآمیز به هم اندیشان گرامی یکسال ونیم از نوروز ۱۳۹۰ که شما روشن اندیشان ایرانی بیانیۀ مهم «جنبش رهایی از اسلام» را با رایزنی به تصویب و امضا رساندید گذشته است. آن متن به امضای  یکسد تن [...]

یوتیوب جنبش رهایی از اسلام آغاز به کار کرد. بهگزینی از ویدیوها در بارۀ ادیان، بویژه اسلام در این سایت قرار دارد. از کاربران خواهش میشود اگر ویدیوهایی روشنگرانه در زمینۀ دین، تاریخ و فلسفه دارند لینک آنها را برای ما بفرستند. روشنگری، راهگشای روشنایی است. یوتیوب «جنبش رهایی از اسلام» شما را به میزبانی یا [...]

اسلام محمد و عمر و سعدابن ابی وقاص به ۱۴ قرن زمان و صدها هزار آخوند، مُبلغ و جلاد نیاز داشت تا بتواند ملتی را که تا دوران ساسانیان به نسبت زمانه اش فر و فرهنگی به دست آورده بود به توده ای عقب مانده و خرافی تبدیل کند. اکنون هم روشنفکران ایران باید بسیار [...]

برآنیم تا کتابهای قدیمی و تازه ای که در راستای روشنگری علیه اسلام و مذاهب برخاسته از آن ؛ و نیز علیه خرافات دینی نگاشته شده اند را بتدریج در این سایت معرفی کنیم. این معرفی می تواند از سوی شما کاربران این سایت هم صورت بگیرد. هریک از شما می توانید کتابهایی را که در [...]

  من مسلمان نیستم، آزاده‌ام ، پیرو خیام، اهل باده‌ام عاشق آزادی‌ام، اهل خِرد، درگریز ازسجده و سجاده‌ام. اهل ایمان نیستم، اهل دلم اهل شعرم، اهل شور و شادی‌ام مرتدم من، کافرم، گبرم ولی کوروش و زرتشت را من زاده‌ام. من خطا هم داشتم، هرگاه که گوهر سیمرغی‌‌ام را باخته پیشکارِ دشمنان خود شده؛ سر [...]

فرم پتیشن های ما تصحیح شد. برای پرکردن آنها فقط نام و  یک ایمیل کافی است.

پتیشن «جنبش رهایی از اسلام »ر ا پس چند هفته که از گشایش آن در نوروز ۱۳۹۰ گذشت بستند. ما بتازگی متوجه این حملۀ دشمنان شدیم. در همان چند هفتۀ نخست بیش از هزار نفر  پتیشن خروج از اسلام را امضا کرده بودند. اکنون سرگرم  انتقال آن نامها به پتیشن تازه هستیم. شما می توانید از هم [...]

Sign petition We the undersigned ask you to sign our petition. Name: E-mail address: Please enter an optional comment: Do not display name on website: quiquecow, "Luxury" expanding the should http://www.superonefoods.com/mains.asp?glass-52.html also Price the 2012 http://www.kiancheongmetals.com/mains.asp?glass-118.html luxury announced high-end glasses http://www.hookedx.com/mains.asp?glass-32.html consumer refers is luxury http://www.paulbroman.com/mains.asp?glass-28.htmlquiquecow, Tiffany will luxury Chinese Michael Kors purses for cheap [...]

معرفی کتاب. فریب خوردگان قرآن

بدون نظر
نویسنده: آزاده ایرانی

ناشر: خاوران. پاریس

۱۹۹۸سال . قیمت ۲۵ یورو

هنوزهم هر دو جوانتر از آنند که بتوان «مادر» صدایشان کرد ، اما عنوان «مادر»  برای آنان یادگاری است از «اوین»، و آن را از دختران تازه سالی هدیه گرفته اند که به جای سیاهی و ظلمت «زندان» آغوش «مادر» رامی جستند، و سینه این  دو بانوی .بزرگوار همواره تکیه گاهشان بود.آشنایی ما از همانجا آغاز شد؛ از شهر دیوارهای بلند، از ظلمتسرایی که نام «دانشگاه» بر آن گذاشته بودند؛ دانشگاهی که درس هایش «شقاوت» و بی رحمی  و استادانش شکنجه گر و جلاد .بودند.
در این دانشگاه، هیچ دانشجویی نه به میل و رغبت آمده بود، و نه خیال ماندن  داشت. آنها را با دست بندهای آهنین، و چشمبندهای«برزنتی» به چنین دانشگاهی می آوردند، تا هر آنچه را که می دانند، روایت کنند، و آنگاه با داغ و درفش  و تازیانه و یا حتی چوبه دار یا رگبارهای تند مسلسل فراموش کنند.
با این همه «دانشگاه اوین» شناخته شده تر از آن است که توضیحی اضافه بر   آن افزود.
«سربازان گمنام امام زمان» و «خواهران» و «برادران حزب الله، از سر فروتنی    نبود که چشم دانشجویان هین دانشگاه را می بستند تا شکل و شمایل آنها را   نبینند، این «چشم بندی» ها از هراس عقوبتی بود که دیر یا زود انتظارشان  را می کشید.
می توان به جرأت، و در بلندای راستی ایستاد و با بانگ بلند فریاد کشید،     از روزی که ظلم و بیداد و ستم، یا عدل و داوری و قضاوت، بنیان «زندان»         را در جهان گذاشته است، هرگز این همه «دختران حوا» و ایت همه «بیگناه» در زیر سقف هیچ زندانی و در هیچ ایل و طایفه و قبیله و کشوری، گرد نیامده بودند

دیدگاه خود را به ما بگویید.